• Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газрын хоёрдугаар хэлтэс
  • Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газрын хоёрдугаар хэлтэс
  • Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газррын хоёрдугаар хэлтэс
  • Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газррын хоёрдугаар хэлтэс
  • Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн газрын хоёрдугаар хэлтэс
  • Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн газрын хоёрдугаар хэлтэс
  • Энэ долоо хоногт Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад болж өнгөрсөн ОНЦЛОХ үйл явдлыг тоймлон хүргэж байна.
  • Энэ долоо хоногт Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад болж өнгөрсөн ОНЦЛОХ үйл явдлыг тоймлон хүргэж байна.
  • Энэ долоо хоногт Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад болж өнгөрсөн ОНЦЛОХ үйл явдлыг тоймлон хүргэж байна.
  • Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн газрын хоёрдугаар хэлтэс
АМАР ТАЙВАН ХОРОО” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Хууль зүйн яамны 2015 оны “ Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө “-д тусгагдсан хэсгийн байцаагчийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх ажлын..
2015-02-05
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХОЁРДУГААР ХЭЛТСИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Тус цагдаагийн хэлтсийн шинэчилсэн бүтцийг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Тодорхой нутаг дэвсгэрийн..
2015-06-02
Алба хаагч нэг бүртэй "Итгэлцлийн гэрээ" байгууллаа.
Тус хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Сугаржав хэлтсийн нийт алба хаагчидтай "Итгэлцлийн гэрээ" байгууллаа...
2019-02-27
Цахим өргөдөл гомдол хүлээн авах системыг сурталчлав
Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, Цагдаагийн байгууллагад ..
2015-09-06
МӨРДӨН БАЙЦААГЧ АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ М.МӨНХШҮР АЛБААРАА ГОЁСОН БҮСГҮЙ ТЭМЦЭЭНД АЖИЛТТАЙ ОРОЛЦСОН
Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн мөрдөн байцаагч цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Мөнхшүр нь 2015 оны Улаанбаатар хотын цагдаагий..
2016-01-20
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХОЁРДУГААР ХЭЛТСИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САХИЛГЫН ЗӨВЛӨГӨӨН
..
2015-06-05
Зуслангийн цагдаагийн хэсэгт нэмэгдэл бүрэлдэхүүн ажиллаж эхэллээ.
Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/36 дугаар тушаалаар тус хэлтсийн Зуслангийн цагдаагийн хэсэгт Ни..
2018-06-25
Түр саатуулагдсан иргэдэд сургалт орлоо
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Хөдөлмөрийн хөтөч" төрийн бус байгууллагын мэргэжилтэн нартай хамтран Нийслэлийн цагда..
2018-06-27
Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн нэрэмжит "Сагсан бөмбөг"-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгууллаа.
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн 2015 оны соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Эрүүгийн цагдаагийн тасги..
2015-04-09
"ЦАГААН ШОНХОР" СЭТГҮҮЛ ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.
Хэлтсийн алба хаагчдын 2016 оны 1 дүгээр улиралд.....
2016-04-20
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна

ө